Estonian Relief Committee
Eesti Abistamiskomitee USA's
Eesti Keeles In English
Karin Annus-Kärne
Ingrid Bodtke
Andrus Ers
Merike Grunbaum
Kirsten Hantho
Enda-Mai Holland
Arne Kalm
Leena Kangro
Lya Karm,MD
Ly Kilm
Toomas Kilm
Ilomai Kurrik
Mati Laan
Kaarel Laev
Leelo Linask
Lii Maasik
Meeme Maasik
Mart Männik
Silja Melts
Riho Melts
Helena Otsa
Mati Otsmaa
Janne Paeske Dombrowski
Sven Paul
Kaie Põhi Latterner
Urve  Põhi
Helen Poldroo
Endel  Pool
Karin Raus
Tuuli-Ann Ristkok
Kadri Roman Wichmann
Sven Roosild
Eve Saar
Pia Salmre
Liisa Sestrich
Magnus Skonberg
Leida Soomet
Toomas Sõrra
Eric Suuberg
Gunnar Tamm
Mia Tarikas
Sirje Uriko
Virve Vaher
Liisi Vanaselja
Lia Vaska
Liikmed
EAK ootab oma liikmetelt nõuandeid ja ideid organisatsiooni ülesannete ja eesmärkide täitmiseks ning nende täitmise jälgimiseks vastavalt juhatuse suunistele.

Liikmete tagasiside aitab juhatusel rohkem teada saada Eesti-Ameerika ühiskonna olukorra kohta.

Vastavalt põhikirjale võib uusi liikmeid valida igal liikmete või juhatuse koosolekul. Liikmeks kvalifitseerumise üle otsustab juhatus.