Estonian Relief Committee
Eesti Abistamiskomitee USA's
Juhatus ja Ametnikud*
Toomas Kilm - Esimees, President
Helena Otsa - Direktor, Abi-President
Virve Vaher - Direktor, Peasekretär
Kaarel Laev - Direktor, Laekur
Liisa Sestrich - Direktor, Toetused
Eesti Keeles In English
1941.a. asutatud EAK on registreeritud New Yorgi osariigis heategevusliku mittetulundusühinguna USA maksuseaduse klausli §501 (c) (3) alusel.

Juhatus valitakse liikmete poolt vastavalt ettevõtte põhikirjas kinnitatud korrale. Juhatus määrab kohale ametnikud ja revisjonikomisjoni.

Juhatus esindab ja juhib organisatsiooni vastavalt põhikirjale. Juhatusel on täielik õigus ja kohustus hallata organisatsiooni varasid ja teha otsuseid töökorralduse suhtes.

Revisjonikomisjon revideerib raamatupidamist. EAK kasutab sertifitseeritud raamatupidamisfirma teenuseid iga-aastase tuludeklaratsiooni vorm 990 (tulumaksuvabad organisatsioonid) ja New Yorgi osariigi vorm Char500 (heategevusorganisatsiooni aasta kokkuvõte)  koostamiseks ja riigile esitamiseks vastavalt seadusele.
* kõik vabatahtlikud